Facebook
Facebook
Instagram

Vertaistarinat

Lähiöinnostajien kirjoitus- ja tarinaprojekti on kulkenut koko hankkeen ajan. Välillä pääosassa, välillä sivuroolissa. Tavoitteena on ollut käsitellä ja jakaa vertaiskokemuksia kirjoittamisen ja tarinoiden kautta. 

”Mä toivon että tää mun ja meidän tarina auttaa jotakuta toista, joka painii samassa haastavassa elämäntilanteessa. Monelle on hankala sanoittaa arjen pahaa oloa muille.” 

Keräsimme tarinoita, koska huomasimme että kokemuksia oli helpompi kohdata ja koota tarinoiden muodossa kuin saada kertojia kutsuttua esimerkiksi kokemuskirjastoon. 


Osa kertojista on pystynyt muuttamaan arkeaan haastavasta siedettäväksi, osa jatkaa rämpimistään, osa on saanut apua, tukea ja toisen tilaisuuden.

Kirjoittaessa tarinaa asioita voi työstää asioita omassa tahdissaan sekä yrittää säädellä esimerkiksi ahdistavan tunteen ja surun volyymia. Kirjoittaminen ja asioiden käsittely antaa hallinnan ja pystyvyyden kokemuksesta.

Hankkeessa kerätyt tarinat syntyivät monikerroksellisesti. Osa kertomuksista on tapahtunut yhdelle henkilölle, osaan on yhdistetty useamman kohdatun ja kerrotun tarinan piirteitä. Osaan tarinoita on lisätty eri näkökulmia sekä editoitu pieniä tietopaketteja.

Osa tarinoista tuli kohti nopeasti, osa räätälöitiin kasaan ajan kanssa. Osa tarinoista vaati tuntien läsnäoloa, vaellusta kymmien kirjojen parissa, somessa skrollaamista sekä reagoimista, jotta tarinat saatiin koottua  kasaan pienissä paloissa. 

Tarinat on oiva vertaisen, vapaaehtoisen tai kokemustoimijan työkalu. Kokemusasiantuntija eroaa vertaisesta siten että hän sinut kokemustensa kanssa. Monissa kokemuskoulutuksissa se mitä itselle on tapahtunut pyritäänkin tuottamaan omaksi tarinaksi. 

Vertaistarinat ilmentävät ja jäsentävät tunteita, ajatuksia, merkityksiä, muistoja ja kokemuksia.  Kohtaamalla toisenlaisia ihmisiä, tekstejä ja tulkintoja, saa myös omaan elämään uusia näkökulmia. Tarinat jäsentävät esimerkiksi miten hylätyksi tuleminen, kaltoinkohtelu ja vastoinkäymiset ovat itseen ja elämään vaikuttaneet. Kertojilla on kyky tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään ei vain dramatisoituna sankariselviytyjänä.

Kaipaisin lukijoilta kommentteja seuraaviin asiohin ennen vertaistarinoiden kakkoskierrosta.

1) Mitkä tarinat vetoavat tunteisiin -> nuoret lukevat maaliskuussa podcastiksi teatterilla
2) Millainen juttutyyppi tuntuisi sopivalta a) tunnetarina b) tarina+ fakta c) tarina useasta eri näkökulmasta
3) Mitä muita ideoita seuraavaa editointikierrosta varten. Häiritseviä tekijöitä? Tällaista haluaisin lisää… Tämä ärsyttäää…

Vertaistarinoiden tulostettavan version löydät tästä. Voit lähettää palautetta esimerkiksi vesa.ilola at gmail.com