Aineisto-ohjeet

Voit lähettää verkkolehteen juttuvinkkejä sekä valokuvia osoitteeseen vesa.ilola@gmail.com. Kevään aikana sivustolle tulee lomake, josta voit syöttää myös ideoita. Käyttöehtoja koskeva huomiot, kysymykset tai aiheet voi osoittaa suoraan Vesalle. Paulaharjun koulun yhteyshenkilö valittaneen kevään 2013 aikana. Tästä löydät erilaisia juttuvinkkejä valmiiksi.

Kun olet kuvannut kameralla tai kännykällä, miten saat siirrettyä kuvan sivuille? 1) opastetusti kaapelia myöten asukastuvalla 2) lähettämällä sähköpostilla 3) käyttämällä dropboxia asukastuvalla. Asukastuvalla toimii pätevä ATK-tukihenkilö. Älä arastele kysyä neuvoja.

 

Tekijänoikeudet

Verkkolehden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, kansainvälisten sopimusten sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien mukaisesti. Verkkopalvelun kaikki oikeudet ovat julkaisijalla.

Paulaharjussa verkkolehdessa julkaisema kuvamateriaali on:

• toimitukselle lähetettyä tai julkisesti tarjolla olevaa, lehdistön käyttöön tarkoitettua kuvamateriaalia,

• lukijoiden toimittamia kuvia, joihin lukijalla on käyttöoikeus ja oikeus välittää kuva julkaistavaksi verkossa

• julkisten tai kaupallisten kuvapankkien kuvia

• verkkolehden toteuttamia, tilaamia ja hankkimia kuvia

• sponsorien tai muiden toimijoiden kuvamateriaalia joihin heillä on julkaisuoikeus

 

Lukijoiden ja käyttäjien sisällöntuotanto

Lukijat ja käyttäjät voivat osallistua sisällöntuotantoon lähettämällä toimitukselle aineistoa. Toimituksella on oikeus aina harkintansa mukaan julkaista tai olla julkaisematta lukijan ja käyttäjän kirjoitusta. Lukija ja käyttäjä vastaa aina itse julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin tai sisällön oikeellisuudesta.

Lukijoiden toimittamien kuvien osalta lukija vastaa itse kuvaan liittyvistä oikeuksista ja siitä, ettei hänen lähettämänsä kuva loukkaa kolmannen tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia. Toimittaessaan kuvan verkkolehdelle, lähettäjä antaa Paulaharjussa verkkolehdelle vapaan ja ajallisesti rajoittamattoman käyttöoikeuden lähettämäänsä kuvaan kaikessa verkkolehden julkaisutoiminnassa. Lähettäjä myöntää verkkolehdelle oikeuden rajata, muokata tai muuttaa kuvaa toimituksellisten tarpeiden mukaisesti. Mikäli epäilet kuvaoikeuksiasi loukatun, ota yhteyttä toimitukseen.

Muutama käytännön ohjenuora käyttäjän sisällöntuotantoon:

– Kaikenlainen alatyylinen, loukkaava tai uhkaava aineisto, teksti tai kuvasisältö on kiellettyä.

– Älä käytä toisen omaa tai aineistoa, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta.

– Älä käytä luottamuksellista tai sellaista materiaalia, joka lain mukaan ei ole  julkista.

Palvelun julkaisija ei ole velvollinen säilyttämään lukijan tai käyttäjän lähettämää materiaalia tai aineistoa.

 

Vastuut ja linkitykset

Paulaharjussa vastaa verkkopalvelujensa toimituksellisen aineiston lainmukaisuudesta. Paulaharjussa verkkopalvelut sisältävät linkkejä ulkopuolisiin tai kolmannen osapuolen verkkopalveluihin. Paulaharjussa ei vastaa tai vahvista kyseisten verkkopalveluiden tuotteita tai tietoja. Linkki ei myöskään kerro verkkolehden suhteesta kyseiseen palveluun tai yritykseen.

Paulaharjussa ei vastaa ulkopuolisten verkkopalvelujen sisällön paikkaansapitävyydestä, tuotteista, palveluista tai niiden saatavuudesta. Linkit eivät myöskään kerro lähteiden luotettavuudesta.  Verkkopalvelujen käyttäjien pyydetään ilmoittavan epäasiallisista linkeistä tai yhteyksistä palvelun tuottajaan.

Paulaharjussa verkkopalvelu on tuotettu Suomessa ja se on Suomen lainsäädännön mukainen. Mikäli verkkopalvelua käytetään muista lähdemaista, tekevät käyttäjät sen omalla vastuulla ja ovat itse vastuussa paikallisten lakien ja käytäntöjen täyttämisestä.

Sponsorointi

Sponsori voi itse tuottaa tai avustetusti sisällön. Aineisto ei saa olla loukkaavaa tai lainvastaista. Paulaharjussa ei ole vastuussa sponsoroitujen tarinoiden mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.