Aloitteet

Tässä tietotaitotalkoissa esiinnousseita kehittämisasioita, joita voisi jatkossa ajaa eteenpäin vaikkapa kuntalaisaloitteella.

1) Odessan puiston kuntopolun kuntolaitteet  Kalevan artikkelissa luvattiin jo vuonna 2007 kuinka puisto ja sen liikuntavälineistö ehostetaan. Ei ole laitteita näkynyt.

2) Liikenneturvallisuus Kevyen liikenteen väylä päättyy koulun portille, mutta pyöriä pysäköidään noin 50 metrin päähän. Koulun pihalla ei saa ohjeiden mukaan pyöräillä. Nyt oppilaat joutuvat ylittämään tien kaksi kertaa turhaan, jos he haluavat noudattaa liikennesääntöjä. Samalla voisi harkita Järvenkorventien ristetys Järvitiellä on korottamaton. Tästä kohdasta useat lapset kulkevat tien yli.

3) Terveydenhuoltotarpeet. Voisiko yrittää yhdistää koulun, asukastuvan, nuokkarin ja palvelutalon terveystarpeita resurssoimalla esimerkiksi yksi terveydenhoitaja koko alueen tarpeita palvelemaan. Nyt esimerkiksi koulun terveydenhoitajan työmäärät painottuvat hieman enemmän Toppilan alueelle.

4) Julkisten toimijoiden avoimempi ja sisällöllisempi yhteistyö. Koulu, Nuokkari, asukastupa ja kirjasto ovat avoimia kaupungin omistamia tiloja. Vanhemmat unohtavat usein että heillä on mahdollisuus poiketa milloin tahansa aukioloaikaan tutustumaan esimerkiksi kouluun ja Nuokkariin. Tietysti on kohteliasta ilmoittaa tutustumisvierailuista etukäteen. Lisäksi alueen toimijoiden välillä on hyvä olla muutakin sisällöllistä yhteistyötä kuin tilojen satunnainen ristiinkäyttö. Avoimuus ja yhteisöllisyys tulisi näkyä teoissa ja käytänteissä eikä vain puheissa ja raporteissa.