Alueen leikkikentät

Tuulaspuiston korttelileikkipaikkaa uusitaan 70 000 eurolla. Tämä on miellyttävä ja samalla mystinen päätös sillä itse rakennustyömaasta ei selviä mitä syyskuun lopulla 2012 paljastuu. Myöskään netistä ei löytynyt helposti havainnekuvia, mutta sen sijaan Leikkipaikat- sivulta löytyikin Oulun kaupungin leikkipuistojen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma.

Tässä aluettamme koskeva tekstiosuus suunnitelmasta:

”Puolivälinkankaan suuralueeseen kuuluvat Välivainion, Puolivälinkankaan, Iskon, Pyykösjärven ja Takalaanilan kaupunginosat. Asukkaita Puolivälinkankaan suuralueella on 6 890, joista leikki-ikäisiä on 13,5 %.

Suuralueen leikkipuistot on rakennettu pääosin 70-luvun lopulla. Nykytilassa leikkipuistohierarkia muodostuu kahdesta kaupunginosaleikkipuistosta (40 %) ja kolmesta korttelileikkipaikasta (60 %). Keskusleikkipuistoa suuralueella ei ole.

Suuralueen korttelileikkipaikkoja ovat Kesätien leikkipaikka, Aution Aukean leikkipaikka, Ranta-Koskelan sekä Tuulaspuiston leikkipaikka. Aution Aukean leikkipaikka sijaitsee Välivainion kaupunginosassa laajahkolla viheralueella kevyenliikenteen väylän varrella. Kasvillisuus jakaa leikkipaikan kahteen osaan, mikä tekee puistosta miellyttävän ja poistaa kenttämäistä vaikutelmaa.

Kesätien leikkipaikka puolestaan on autoteihin rajoittuva, hyvin pieni leikkipaikka Välivainion kaupunginosassa. Leikkivälineistö on vanhaa, mutta edelleen hyväkuntoista. Tuulaspuiston leikkipaikka Pyykösjärvellä on pinta-alaltaan vaatimustasoa hieman suurempi.

Kaupunginosaleikkipuistoja ovat Castrenin ja Maahisen leikkipuistot. Castrenin leikkipuisto sijaitsee Välivainon kaupunginosassa. Leikkipuisto on peruskorjattu kesällä 2006.

Suuralueen leikkipuistojen lukumäärään ei esitetä muutoksia. Hierarkiataso pysyy nykyisenä – neljä korttelileikkipaikkaa ja kaksi kaupunginosaleikkipuistoa. Kesätien leikkipaikkaa esitetään poistettavaksi kohteeksi sijaintinsa vuoksi. Uusi, rakennettava kohde on Sääskipuiston leikkipaikka. Leikki-ikäisten lasten osuus väestöstä vuonna 2015 on noin 9,6 %. Tavoitetilanteessa suuralueen leikkipuistoista 60 % on korttelileikkipaikkoja ja 40 % kaupunginosaleikkipuistoja.”