Jatkumoa

Tähän keräämme vinkkejä ja virikkeitä kuinka tämä nettilehti pysyy elävänä jatkossakin. Teematuntien voimalla? Aktiivisten opettajien ja/tai vanhempien avulla?

Lasten kuviin ja tuotoksiin pitää olla jatkossa lupa vanhemmilta. Mitä muita asioita pitää huomioida.