Eriarvoisuuspeli

Hyvinvointivaltiomme pohja vuotaa. Työllisyys-, ikääntymis- ja julkisen talouden velkahaasteet vyöryvät ja valuvat eteemme. On kannustinloukkuja, huoltosuhdevajetta sekä eläkepommeja.

Palkkatöitä ei vain löydy enää kaikille. Pahimmillaan ei myöskään asuntoa. Meidän on siis pian keksittävä uusia sosiaalisia innovaatioita. Olkoot ratkaisun nimi vaikka perustulo, kansalaispalkka tai ketterät välityömarkkinat.

Eriarvoisuutta on se ettei mahdollisuudet hyvinvointiin työn, harrastusten, koulutuksen kautta jakaannu maassamme tasavertaisesti. Eriarvoisuuspelin – tuon Nälkäpelin arkiversion – pitkäaikaishäviäjiä ovat työttömät, köyhät, yh-äidit, vajaakuntoiset ja vammaiset.

Mistä löytyy moderni asiantuntijakipparisto joka kykenee navigoimaan siten ettei Toivo-jäänmurtajallemme käy titanicit tulevassa sotessa tai maakunnissa? Näitä häijyjä ongelmia on ratkaisemassa myös professori Juho Saaren johtama eriarvoisuustyöryhmä  20 rakenteellisella uudistuksella.

”Yleensä köyhyydeltä vältytään, jos kotitaloudessa on kaksi (työssäkäyvää) aikuista.”  lausui Saari T&Y-lehden haastattelussa. Niinpä. Siis sellaiset aikuiset, jotka eivät käytä rahaansa vaikkapa johonkin riippuvuuteen.

Tulot, omaisuus, koulutus ja palvelut kerääntyvät ja kasautuvat kuin kulta- tai malmisuonet tai öljykentät.Yhä harvemmalla pitkäaikaishäviäjällä on mahdollisuus päästä näihin rikkauksiin käsiksi. Mihin pitkäaikaishäviäjät voivat jatkossa uskoa ja luottaa? Tähän Saaren eriarvoisuustyöryhmä on jättämässä loppuraporttinsa maaliskuun aikana. Ennakkotietojen mukaan työryhmän ehdostukset ovat pysäyttämässä eriarvoistuminen kolmella tavalla: resurssit (maalais)järkikäyttöön, hallinnon rajojen ja työntekijöiden asennerajoitteiden ylittäminen sekä rohkeus tarkastella ratkaisuja uudella tavalla.

Koulutususko on periytyvää. Kärjistetysti tämä tarkoittaa sitä että akateemisen tutkinnon omaavien lapset menevät korkeakouluun ja peruskoulutukseen tyytyneiden vanhempien lapset töihin, kortistoon tai suoraan sossuluukulle.

Mikä pitää sitten meidät keskiluokkaiset turvassa syrjäytymisen ja pitkäaikaishäviämisen tapahtumaketjuilta? ”Pari- pankki- asunto- ja työsuhde”, vastaa professori Juho Saari vakuuttavasti. Suhteet siis ratkaisevat.

Miten sujuu eriarvoisuuspeli digipelikiirjalla?