(K)oulu on asenne

”Oulun johtava asema kehityksen seuraavalla aallolla vahvistuu yhteistyöllä. Se, että meillä on intoa laittaa asiat sujumaan, luoda työn tekemisen ilmapiiri ja taata yhteisöissä toiminnan tehokkuus ja työn ilo, heijastaa ainutlaatuista ja vahvaa oululaista, positiivista asennetta.”  -ouluinspiroi.fi

”Epäilemättä suurin yksittäinen haaste koululle tällä hetkellä on kasvatusvastuu.. Haaste on ilman muuta suuri, jopa arvaamaton, koska toimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa. Uskomme, että koulu onnistuu tässä tehtävässä edellyttäen, että meillä on käytettävissämme vanhempien tuki ja että yhteiskunta kykenee takamaan kouluille jatkossa riittävät toiminnalliset resurssit. Mikään taho ei rakenna tulevaisuutta yksin vaan yhdessä muiden kanssa.” Mauno Hiltunen, Maikkulan koulun rehtori

”Tulevaisuuden koulu kasvattaa oppijoita kriittiseen ajatteluun, yhteistyötaitoihin, vuorovaikutukseen, kansalaisuuteen, ongelmanratkaisuun, luovuuteen ja tuotteliaisuuteen. On opittava tuottamaan ja tulkitsemaan monimuotoisia mediatekstejä sekä pitämään huolta omasta ja toisten hyvinvoinnista. Opettajan työ vaatii tulevaisuuden koulussa aktiivisuutta, yhteistyövalmiutta, luovuutta, integrointi- ja arviointitaitoja, positiivista asennetta sekä tahtoa. ” Future School Research -hanke

Tästä voitte lukea Positiivareiden ajatuksia siitä kuinka tärkeää on luoda vanhempien keskuudessa luottamuksen ilmapiiriä koulua ja sen henkilökuntaa kohtaan. Omia ajatuksia kohdentaessa, voi ottaa asennetta Huutajista.Kapellimestarina toimii Petri Sirviö, joka vietti nuoruuttaan Puokkarilla.