Koulunkorva

Koulunkorva on Paulaharjun  koulun huoltajien ja vanhempien vapaaehtoistoimintaa osana uutta yhteisöllistä oppilashuoltoa. Päämääränä on vaikuttaa kodin, koulun ja lasten asenteisiin sekä toimintamalleihin niin, että koulu on ihan kaikille hyvä ja turvallinen paikka olla, työskennellä ja tulla.

Elokuun alusta 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltoa, jossa myös vanhemmilla on tärkeä rooli. Kodin ja koulun toimivalla yhteistyöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa koko kouluyhteisön hyvinvointiin, ja ennaltaehkäistä jopa torjua ongelmia. Avoimet, matalan kynnyksen kohtaamiset lisäävät lasten luottamusta aikuisiin ja murtavat aikuisten välisiä ennakkoluuloja ja pelkoja.

Yksi välitunti ja yksi kirjastopäivystys

Koulunkorva-toiminnan näkyvin muoto on kerran viikossa välitunneilla lasten kanssa touhuavat vanhemmat. Pyrimme osallistumaan aluksi yhdelle pitkälle välitunnille (esimerkiksi keskiviikko 11.45.-12.15 sekä yhdelle iltapäivän kirajstopäivystysvuorolle (esimerkiksi torstai klo 14–14.30 kirjastossa) riippuen siitä paljonko korvalaisia ilmoittautuu vapaaehtoiseksi. On tärkeää, että oppilaat tietävät, milloin koululla on joku aikuiskorvalainen. Roolimme kon olla nimensä mukaisesti aktiivinen kuuntelija.

Koulunkorva on ylimääräinen aikuisenen korva oppilaita varten, joka voi toimia keskustelukumppanina, seurata lasten touhuja sekä tarvittaessa auttaa ja puuttua epäkohtiin. Koulunkorvana sinulla on mahdollisuus tutustua lasten arkeen ja koulun toimintaan. Myös opettajat ja lasten koulukaverit  tulevat touhutessa tutuksi.

Varsinainen välituntivalvonta on koulun opettajien vastuulla. Koulunkorva kuulostelee myös esimerkiksi välitunneille tarvittavien liikuntavälineiden (esim. jalka- ja koripallot, hyppynarut sekä twistit) kuntoa ja lisätarvetta. Oppilaat voivat lähettää  toiveitaan välituntivälineistä Koulunkorvan kautta vanhempaintoimikunnalle.

Miten mukaan?

Koulunkorvaan on tervetulleita kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat. Myös isovanhemmat voivat osallistua. Tyypillisesti ekaluokkalaisten (esimerkiksi vuorottelu- tai vanhempainvapaalla olevat) vanhemmat ovat  oleet innokkaimpia tulemaan mukaan koulunkorvatoimintaan. Koulunkorva-ringissä olevat vanhemmat sopivat vuorot keskenään.

Mitä useampi meitä on, sitä enemmän aikuisia on koululla lasten käytettävissä. Koulunkorva on vanhempien tapa osoittaa, että he haluavat elää mukana koululaisten arjessa, lisätä koulussa viihtymistä ja auttaa apua tarvitsevia. Koulunkorva-toimintaa kehitetään kokemusten ja palautteiden mukaan yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Tavoitteena on ehkä jatkossa lisäaktivoida erilaista kummitoimintaa.

Koulun korvana toimiminen ei vaadi erityistä koulutuspohjaa, mutta toimintaan perehdytetään (kouluttajia kartoitetaan juuri). Tarvitset vain hieman aikaa silloin tällöin. Pihalla tai kirjastolla ei tarvitse sitoutua oleilemaan joka viikko, vaan yksikin kerta lukukaudessa riittää.

Asukasyhdistykseltä koulun korvana käyvät jo Sanna ja Sara.

Jos sinulla on mahdollisuus tähän, ota yhteyttä sähköpostitse vesa.ilola@gmail.com. Laita viestin otsikoksi Koulunkorva

 

listeningears