Koulurauhapaketti

Vuoden 2014 alusta voimaan tuleva koulurauhapaketti antaa uusia valtuuksia suitsia häiriökäyttäytymistä.

Reppu voidaan tarkistaa. Oppilaan reppuun voidaan katsoa, jos siellä uskotaan olevan esineitä tai aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden. Tarkastaminen edellyttää kuitenkin perusteltua, ilmeistä syytä sekä kahden aikuisen läsnäoloa, joista oppilas voi valita tarkastajan.

Kasvatuksellinen jälki-istunto Kirjallisten ja suullisten tehtävien teettäminen jälki-istunnossa on mahdollista. Tavoitteena on muun muassa harjoittaa oppilaissa yhteisöllisyyttä.

Kasvatuskeskustelu on uusi keino puuttua oppilaan häiritsevään tai epäasialliseen käyttäytymiseen. Siinä oppilasta pyritään ohjaamaan vastuunkantoon omista toimista.

Joka kouluun oppilaskunta Lisätään oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia oppilaskuntatoiminnan kautta. Jokaisessa peruskoulussa olisi oltava oppilaskunta.

”Kyse ei ole kurista, vaan kouluyhteisön pelisääntöjen selventämisestä, oppilaiden mukaan ottamisesta ja koko koulussa työtään ja opintojaan suorittavien paremmasta viihtyvyydestä”, toteaa kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd.)

”Lapsen tai nuoren pitäisi ymmärtää, mitä hän on tehnyt väärin ja mitä seurauksia sillä on. Jos oppilaat voivat itse vaikuttaa siihen, millaisia sanktioita koulussa käytetään, uskon, että sitoutumisen taso olisi aivan toisenlainen.”, kommentoi Päivi Lipponen uutta lakia.

Nimimerkki Ope kommentoin Ilta-Sanomien keskustelupalstoilla: ”Jälki-istunto toimii vain niillä, jotka joutuvat sinne ensimmäistä tai toista kertaa tai muuten todella harvoin. Osa oppilaista istuu jälki-istunnossa lähes viikoittain, eikä heidän vanhempiaankaan enää asia kiinnosta. Pahimmat eivät tietysti ilmesty koskaan suorittamaan jälki-istuntojaan.

Älyttömintä on lintsareiden rangaitseminen. Yksittäiseen lintsaamiseen jälki-istunto saattaa auttaa, mutta sellaisille, jotka lintsaavat useita päiviä, siitä ei ole mitään hyötyä. Yhdelläkään opettajalla ole aikaa valvoa niin montaa tuntia jälki-istuntoa, että kaikki lintsatut tunnit tulisi korvattua. Toinen vaihtoehto lintsareille on väliaikainen koulusta erottaminen tai luokalleen jättäminen. Eikös juuri nämä viimeistään johda syrjäytymiseen?”

Nimimerkki Mummi vm 1957 päivittelee : ”Pätevät opettajat hakeutuvat muihin töihin, koska eivät enää jaksa. Opettajien status on romahtanut, vielä 80-luvulla he nauttivat sentään jonkinlaista kunnioitusta – ja oppilaat oppivat.

Olisiko aika ottaa hieman kovemmat keinot käyttöön?Kouluissa on koulupsykologit ja kuraattorit ja opot, joten pystytään varmasti erottamaan, kenen oppilaan käytös johtuu esim. kasvuolosuhteista. Niille oppilaille, jotka vain huvikseen pullistelevat, kunnon sanktiot. Elämä on kovaa aikuisenakin.”

 

jälki-istunto