Kukoistamislista perheen arkeen

Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä esitteli tänään 22.5.2018 LAPE-tilaisuudessa: Mitä lapsi tarvitsee kukoistaakseen? Lapsi ja nuori tarvitsee meitä aikuisia ja myös me aikuiset tarvitsemme tiettyjä asioita jaksaaksemme. Ohessa tulee Mäkelän esityksestä koostettu kukoistamislista perheen arkeen:

1) Laita perusasiat kuntoon. Perusasioina pohjalla ravintoa, liikuntaa, lepoa ja hoivaa (aivot tykkää näistä kaikista)

2) Arjen vuorovaikutus aktivoi oppimaan ja kehittymään Jokapäiväinen kanssakäynti aktivoi. Eli tulla nähdyksi itsenään, iloa tuottavana yksilönä. Tulla kuulluksi ja arvostetuksi aloitteineen ja ajatuksineen.

3) Ota käyttöösi lapsen ja nuoren kehitystä tukeva asenne: näe erityisyys, kunnioita ja kohtaa, myötäempatia, sanoittaminen, ilo.

4) Aktivoi myönteiset tunnetilat 1) Utelias tutkiminen: kokeileminen ja löytäminen vahvistaa hallinnan tunnetta 2) Peuhaaminen: fyysinen riehakas leikki 3) Kiintymys: kuulluksi tulemisen ja hoivan kokemukset. Kumppanuus ja kavarru yhdistää nämä: yhteistoiminta, anteliaisuus, ystävyys, ryhmähenki.  Mahdollista arjessa tutkimme, onnistuminen ja epäonnistuminen. Anna aikaa ja rauhaa unelmoida. Päivä kannattaa  aloittaa aktiivisella ”leikillä”, se aktivoi aivot

5) Ilo avaa  mahdollisuuksia. Ilo lisää erilaisia yhteyksiä aivoissa. Tämä taas mahdollistaa oppimista. Ilon kokemukset yhdessä toisen kanssa lisäävät pärjäävyyttä toimia tulevissa kuormittamivissa tilanteissa.  Jaettu ilo (hymyt, naurut) on erinomainen vuorovaikutuksen mittari. Jaettu ilo on mielenterveyden perusta.

6) Pidä aikuinen huolta itsestäsi. Tunnista omia hyviä keinoja stressin ja sisäisen tilan säätelyyn. Anna aikaa monipuolisesti eri jutuille (levolle, leikille, työlle, toiminnalle, omalle ajalle, toimettomuudelle).Liika stressi jähmettää toiminnan. -> Pidä huolta kehosta: ravinto, liikunta, lepo.  Pidä huolta tunteista: laulu, luonto, leikki. Pidä huolta parisuhteesta: kuuntelu, hellyys, seksi, ilonpito 

7) Voimavarat ovat jo sisällämme. Silti myös vanhemmat ja ammattilaiset tarvitsevat myös tukea stressiin ja uupumukseen

8) Ole kiinnostunut. Lapset ja nuoret hyötyvät kun mahdollisimman moni aikuinen on kiinnostunut hänestä. Syrjään jääminen  (yksinjääminen, ohittaminen, ylisuuret odotukset) satuttaa samalla tavalla kuin fyysinen kipu.

9) Kolme hyvää keinoa erityislapsen rauhoittamiseen. Erityislapset tarvitsevat hätätilassa vakaan, taitavan aikuisen katseen, äänen ja kosketuksen. Lapsella on tarve saada apua kun on levoton, hätääntynyt tai uupunut.  Lapselta ei voida vaatia lapselta itsesäätelyä johon hän ei juuri siinä tilanteessa kykene. Aikuinen voi aina sanoa. ”Ei hätää. Mä autan sua”