Lähiöinnostajat

Lähiöinnostajien ydin on lisätä lähipalveluita, hyvinvointia ja osallisuutta perheille vapaaehtois- ja vertaisvoimin. Tätä on käytännössä esimerkiksi se, että lapsilla ja nuorilla on yksi kaveri ja yksi harrastus mahdollisimman lähellä.

Päätavoite on tarjota vertaislähipalveluita erityisesti haasteellisessa tilanteessa oleville perheille -> perheen kouluikäisellä lapsella on jatkossa yksi kaveri ja harrastus lähellä

Lähiöinnostajan tavoite on siis innostaa ja kannustaa lähiöläiset ja perheen jäsenet ratkomaan yhdessä arjen haasteita ja sujuvuutta. Lähiöinnostaminen voi olla vapaaehtoistyötä, kokemusasiantuntijuutta tai vertaistukea.

Lähiöinnostaja ei ole  ohjaaja tai valmentaja. Lähiöinnostaja voi olla eri-ikäinen vapaaehtoinen kanssakulkija. Lähiöinnostajan voi pyytää arjen seuraksi kävelylle, lenkille, kulttuurikäynnille (museo, teatteri, leffa, kirjasto) tai höntsäliikuntakaveriksi.

Tavalliset arjen pienet kohtaamiset lisäävät jaksamista ja madaltavat osallistumisen kynnystä. Muillakin järjestöillä on omat innostajansa #mieskaveri #perhekummi #luotsi (kulttuuri, ympäristö, liikunta) #arjenpiristäjät. Ilmoittaudu siis saman tien itsekin innostajaksi.

STEA100-rahoituksen avulla palkataan henkilöstöä sekä käynnistetään perheille suunnattuja lähipalveluita Puolivälinkankaan (Oulu) pilottialueella. Pilottialue on enemmän henkinen kuin fyysinen. Eli sellainen että lapsi/nuori ja perhe voivat saapua Mielikintie 7:ssä sijaitsevaan tukikohtaan nuokkarilla siten ettei se aiheuta heille ylimääräistä vaivaa tai kulua.

Osatavoite 1. Saada vapaaehtoisia ja vertaistukea perhearkeen. Oli muoto sitten väliaikainen lapsensura, jutteluseura, kyytiapu, tavara-apu tai neuvot ja vinkit siitä miten haastavassa tilanteessa on selvitty.

Osatavoite 2: Tunnistaa, tuunata ja juuruttaa jo pilotoituja hyviä käytänteitä, jolla perheen arjen helpottaminen on mahdollista. Tällainen käytänne on esimerkiksi Lähirähinä, Työkylpy, Vamos-tuunaukset, 70:20:10,

Osatavoite 3: Mahdollistaa harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja perheille järjestövetoisesti (yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden  kanssa)

Osatavoite 4: Saada hakeutuneet pilottiperheet (8-12 kpl) itse mukaan ratkaisemaan osallisuuden, harrastusten ja hyvinvoinnin haasteita.

Kaaos-kokeilu antoi alkuvauhdit

Lähiöinnostajat käynntistyi jo keväällä Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -projektin rahoittamana ketteränä pilottina.

Siinä nuoret suunnittelevat ja toteuttavat sosiaalista kohtaamista edistäviä ”tehtäväpisteitä” kesällä 2017. Osa pisteistä vaatii ohjausta, osan voi kiertää omatoimisesti. Osa pisteistä on kertatyyppisiä (isot tapahtumat), osan toivon mukaan pysyviä ympäri vuoden (nuotiopiste Pyykösjäevellä).

Perheitä, lapsia ja nuoria mahdollistaa, ohjaa ja työllistää Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys. Nuoret ovat valinneet 10 toivetoimintapistettä. Osaa niistä testattiin jo toukokuun lopussa. Lue lisää täältä