Mediakerho

Etsimme kevääksi kiinnostuneita vanhempia olemaan tukena Paulaharjun kouluun mediakerhossa yhteistyössä vanhempaintoimikunnan kanssa. Keväällä 2014  virittäjäksi saapuu mm. videokuvaaja Hannu Vihavainen

Mediakerho aloitetaan aluksi omin kännyköin ja tabletein.  Kerholle pyritään myöhemmin saamaan hankerahoituksella käyttöön 3-4 iPadiä erilaisten aineistojen kuten videoiden ja animaatioiden työstöön. Kerho järjestätään yhteistyössä asukastuvan ja nuokkarin kanssa. Mukaan etsitään myös muita olemassa olevia toimijoita kuten Valve ja YLE. Mediakerho on suunattu painotetusti 5. ja 6.-luokkalaisille, mutta siihen voivat osallistua nuoremmatkin.

Mediakerhon sisältöjä: 
1) Verkkolehti
2) Video
3) Animaatio ja sarjakuva
4) Ääni ja musiikki
5) Pelit ja pelaaminen
6) Tekijänoikeudet

Mediakerhon opetuksessa käytettävät menetelmät ja tekniikat 

1) Osallistava työpajamenetelmä jossa jokainen pääsee ideoimaan ja tekemään joko kaveripiirin kanssa ideoituja sisältöjä tai puuhaamalla itse valitsemansa idean parissa.
2) Verkkolehden toimittaminen ja erilaisten sisältöjen tuottamisen kokeilut
3) Videoiden ja valokuvan käytön harjottelu
4) Animaatioiden ja sarjakuvailmaisun käyttö
5) Äänen ja musiikin käyttö osana ilmaisua
6) Nettietiketin ja tekijänoikeuksien huomioiminen

Kerho voi olla illalla tai viikonloppuna. Se voidaan sovittaa resurssien mukaan muutoinkin kuin kerta viikossa jaksotuksella. Esimerkiksi kuusi kertaa lukukaudessa. Kerro jos tunnet jonkun kiinnostuneen aikuisen, nuoren, työllistettävän, vinkkaa meille…

Linkkejä

YLEn Uutisluokka artikkelit 1,  2, 3 ja 4

Näin syntyy uutisjuttu (legovideo)

Mediakasvatus.fi materiaalit. Portaaliin on koottu suomalaisen mediakasvatuksen tuoreimmat uutiset ja ajankohtaiset tapahtumat. Portaalin laaja linkkilista  tarjoaa virikkeitä mediakasvatushetkiin.

Valveenelokuvakoulun materiaalit Mukana mm. Taikalamppu-menetelmä

Käsikirjoituskortit, joiden avulla on helppo suunnitella dokumenttielokuva, videomielipidekirjoitus tai muu asiapohjainen video.

Lehtiverstas-verkkopalvelun avulla nuoret voivat luoda ja julkaista internetiin omia verkkolehtiään. Lehtiverstaasta löytyy myös toimittajakoulu, jossa opiskellaan lehden toimittamiseen liittyviä perusasioita, kuten uutiskynnystä, haastattelujen tekoa ja erilaisia kirjoitustyylejä.

Mediakasvatuskeskus Metka
Mediakasvatus ja kuvakeskus MEKU
Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediaopetusmateriaalit
Kirjastojen verkkopalvelu Okariino 
Kirjastojen mediakasvatuslinkit sisältävät tietoja tekijänoikeuksista ja peleistä
Ylen Mediakompassin mediaopetusmateriaalit
Peliraaati peliarviointeja sekä keskusteluja kasvattajille

Viestintäkasvatuksen seura Viekas

Opettajan tekijänoikeusopas -kirjan nettisivut
Tietoa avoimista lisensseistä ja sisällöistä suomeksi: Creative Commons
Piraattitehdas Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusopas
Missä saa ja ei saa kuvata