Säästöjä ja syyttelyitä

Palkattomat säästövapaat ja mahdolliset lomautukset kouluissa tulevat viimeistään syksyllä kuumaksi perunaksi Oulussa. Käytännössä kyse on siitä että yksittäinen opettaja on poissa viisi päivää 1-5 päivän jaksossa. Paulaharjun koulussa lähes kaikki opettajat ovat valinneet säästövapaa-linjan.

Miten koulujen säästövapaat näkyvät koteihin?
Käytännössä lähes kaikissa koulussa otetaan käyttöön työparityöskentely. Eli yksi opettaja hoitaa kahta luokkaa viiden päivän ajan lukuvuoden aikana. Opettajalle maksetaan säästövapaiden osalta 30 prosenttia palkanlisää, jos tämä valvoo toisen opettajan luokkaa. Lomautustilanteessa korvausta ei makseta.

Taito- ja taideaineiden tunteja voi jäädä pitämättä, koska samaa osaamiskykyistä työparia ei välttämättä löydy koulutasolla. Tukiopetus ja erityisopetus ontuvat säästövapaiden aikana.

Luokkia yhdistellään ja lukujärjestystä sovitellaan. Aiempina vuosina jotkut koulut muualla Suomessa ovat luopuneet esimerkiksi joulujuhlista. Suunnittelukokouksiin, valmisteluihin ja esitysharjoittelut varatut tunnit on keskitetty perusopettamiseen.

Kouluissa pyritään varmasti siihen että aikuinen olisi läsnä koko ajan (opettaja tai avustaja). Usean opettajan yhtäaikainen poissaolo pyritään välttämään ennakkosuunnittelulla.

Opettajat helisevät ja joutuvat sijaiskärsijöiksi
Käytännössä säästövapaat ja lomautukset heikentävät opettajien asemaa yhteiskunnallisesti, vaikka he ovat tilanteeseen täysin syyttömiä. Naftaliinista kaivetaan taas poikkeuksellisen pitkät lomat ymmärtämättä työajan kokonaismuodostumista. Se että lukuvuodesta näyttää tulevan erittäin rikkonainen ja huonosti ennakoitava lisää entisestään jo nyt painestettujen opettajien jaksamistaakkaa.

PerusPertsa ihmettelee mikseivät opettajat vaihda lomautuksia/säästövapaita palkattomiksi vapaapäiviksi kesällä? Keskustelu lainehtii puolesta ja vastaan:

”Lomautus tapahtuu työnantajan määräyksestä. Silloin ei keskustella ajankohdasta. Lomautustilanteessa ei makseta korvauksia toisen luokan valvomisesta. Opettajat eivät ole vuosilomalain piirissä. Heidän työaikansa kertyy silloin kun oppilaat ovat opetuksessa. Opettaja ei tee kesällä työtä, joten opettajaa ei voi kesällä lomauttaa.”

”Tuo, että työntekijöitä (opettajia) syyllistetään siitä, että he eivät halua tehdä ilmaiseksi töitä on kyllä aika omituista. Eikä kaupungin työntekjät kouluissa tai muaallakaan onnellisia ole siitä, että tulevat lomautetuksi. Siitä ovat päättänneet poliitikot.”

Miten vanhemmat reagoivat?
Jossain on perätty että miksi vanhemmat ovat olleet lomautuksista/säästövapaista yllättävän hiljaa, vaikka he muuten ovat tarkkoja lastensa oikeuksista erilaisissa opetusjärjestelyissä, arvioinneissa ja mahdollisissa tukitoimissa. Opettajien lomautukset useille lapsiperheille on täysin uusi tilanne vaikka perheissä vanhempien lomautukset olisivatkin jo tuttuja oman työn kautta. Edellisen kerran Oulu päätti pistää koko henkilöstönsä kahden viikon pakkolomalle lamavuonna 1993.

Kalevan yleisökommenteissa löytyy yksi näkemys ”Pelottaa jo etukäteen, miten käy lasten koulussa, jossa jo nyt on ylisuuret opetusryhmät ja aivan liian vähän resursseja muutenkin… Oulun kaupungin pitää huolehtia, että perusopetuslaki toteutuu lomautuksista huolimatta, niin miten se toteutuu, jos yksi ope juoksee vaikkapa kolmessa 30 oppilaan luokassa ”opettamassa”? Otan lapset pois koulusta, jos opettajat lomautetaan. En usko, että Oulun selkärangattomat päättäjät ottavat vastuuta, jos siellä ”oppitunnilla” jotain vakavaa sattuu!”

Tarvitsemme selkeää tiedottamista ja faktoja
Me vanhemmat toivomme yhtenevää ja selkeää säästövapaa- ja mahdollista lomautustiedotuslinjaa. Tällöin vanhempien ei tarvitse spekuloida väärillä tiedoilla, huhupuheilla tai mediassa käydyillä mielkuvamaalailuilla. Nyt koulujen, luokkien ja opettajien välillä on hyvin kirjava tapa kertoa säästövapaiden vaikutuksista ja arjen käytänteistä.

Odotettavissa on säästöjen ja syyttelyjen kevät ja syksy. Toivottavasti Oulussa ei tarvi kerrata kaikkia Kouvolan tuntemuksia. Oulun tämän hetken tilanteesta voit lukea tästä ja tästä Ylen artikkelista

”Eniten tässä kärsivät ne, jotka tarvitsevat opettajan ohjausta ja tukea koko ajan. Niille, jotka menevät kirjaa eteenpäin itse, ei varmaan tule ongelmia. Tukea tarvitsevat ovat vaarassa pudota kelkasta kaikkein pahiten.”

Ohessa OAJ:n kanta siihen miksi OAJ ei hyväksy säästöjä ja lomautuksia.

Kuva: Mika Moksu, Yle