Seiskalle ilta

Arvoisat vanhemmat. Tämä on vanhempainaktiivin vartin pikajohdatus teidän ja tulevien seiskojen arjen hyvinvointiin.

Osoita kiinnostuksesi. Lapsesi haluaa tulla kohdatuksi, nähdyksi, kuullluksi ja ymmärretyksi. Niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla. Parasta lääkettä tähän on avoin vuorovaikutus ja arjen arvostus.

Viesti että ymmärrät lastasi. Että lapsesi kelpaa sellaisena kuin on. Ole valmis kannustamaan ja kannattelemaan. Vastoinkäymisiä ja ristiriitoja nimittäin tulee.

Muista arvostavan kohtaamisen kuusi koota: kohtaa, kuuntele, kannusta, kysy, kunnioita, kiitä luottamuksesta. Oli kyse sitten kaveripiiristä, läksyistä, kokeista, huolista, peloista, bileistä, ekasta sauhusta /kännistä /kerrasta /bänksistä.

Vastaa haasteisiin maalaisjärjellä. Haasteita tulee olemaan. Media todentaa kuinka aikamme ilmiöitä jo yläasteella ovat uupumus (stressi), riittämättömyys, tunnekuohut, unettomuus, yksinäisyys, kiusaaminen, grooming.

Vaikka haasteita ja eriarvoisuutta on, niitä voi taklata. Esimerkiksi nämä auttavat arjessa #kaverit #harrastus #onnistumiset #nukkuminen #avunpyytäminen #empatia #maalaisjärki #voimavaraistaminen #puhuminen #toimijuus

Muista kysellä lapseltasi Mitä sulle kuuluu? hymyile ja moikkaa kavereitakin. Yksikin turvallinen aikuinen riittää hyvinvoinnin pohjakassaksi. Paras tilanne on kun koko kylä kasvattaa. Eli myönteisiä roolimalleja löytyy niin koulusta, vapaa-ajasta, somesta kuin mediasta.

Kysyessäni vanhempien terveisiä Seiskalle iltaan sain seuraavia vastauksia.

”Huumori auttaa monessa tilanteessa. On mojova erävoitto kun mörreilevän nuoren suupieleen tulee jostain sopivasta lohkaisusta pieni hymyn poikanen.

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä kouluun jos joku mietityttää. Helposti käy niin, että yhteydenpito kouluun jää yhteen vanhempainiltaan lukuvuodessa. Tai tuntimerkintöjen kuittaamiseen Wilmassa.

Tiedä kaverit ja kavereiden vanhemmat, verkostoidu luokan vanhempien kanssa.”

”Jos jokin asia tuntuu vain hankalalta ja aiheutta kiistoja, kokeile toista näkökulmaa/ toimintatapaa. Sovi nuoren kanssa uuden jutun ”testaamisesta” Koska nuori on oman elämänkokemuksensa alkutaipaleella, voi toki olla vaikea ennustaa/arvioida kunkin testauksen seurauksia ja hyötyjä. Mutta kokeileminen ei liikaa maksa ;-D”

Nettisivuillemme kerätyistä 70 vertaistarinasta käy hyvin ilmi useat syvän haavan tarinat eli kokemuksia ja erilaisia seurauskaaria nähdyksi tulemisen puutteesta.”

”Kiinnitä huomiota lapsesi käytökseen, ettei häneen roolinsa tai läppänsä muutu huomaamatta kiusaamiseksi. Jos lastasi kiusataan tai jätetään yksin porukan ulkopuolelle, vaadi neuvonpitohetki heti ennen kuin asiat vähätellään ja peitellään piiloon.”

Jos omat voimat eivät riitä täältä voit kysyä vertaisapua valtakunnallisesti. Apua kannattaa aina pyytää ja hakea. Läheltä tai verkosta. Toivottavasti jokainen löytäisi jonkun jolle voisi puhua.

PS. Aiempina vuosina vanhemmilta Seiskalle illoista nousivat esiin myös yksinäisyys, kiusaaminen sekä someajan ilmiöt. Päivitän kirjoitusta uusista mahdollisista nostoista, kun ilta on takanapäin. Loppuun vielä seiskojen ohjeita tuleville seiskoille.