Koulurauha hukassa?

Alppilan yläasteella opettaja poisti huonosti käyttäytyvän oppilaan ruokalasta lievää voimaa käyttäen ja sai potkut. Suomi sai tarpeellisen ennakkotapauksen siitä missä nykykoulussa mennään. Oliko opettajan toiminta perusteltua? Mitä sanoo laki, mitä sanoo maalaisjärki? Mikä on uhkaava tilanne? Mitä on liiallinen voimakeino?

Tässä on otteita runsaasta ja vilkkaasta nettikeskustelusta.

”Jos oppilaat tappelevat, tai oppilas riehuu luokassa saksien kanssa, kuinka opettajan pitäisi selvittää tilanne?Pelkästää puhumalla? Soittamalla poliiseille? On selvää, että kuka tahansa vaistonvaraisesti toimiva opettaja ryhtyy erotuomariksi ja erottaa oppilaat toisistaan, jos se se sellaisia fyysisiä keinoja vaatisi. Voisiko tästä oikeasti kuitenkin käytännössä tulla opettajalle rangaistus?”

”Nykyisin jokaisella (isommalla) koululaisella on se käsitys, ettei opettaja pysty tekemään mitään uhkaavassa tilanteessa ilman että siinä joutuu opettaja itse oikeustoimien tai potkujen eteen.”

”Nyt on tehty opettajan erottamispäätös, mutta itse ongelma on edelleen ratkaisematta.”

”Saako yksi tai pari oppilasta häiritä muiden opiskelua. Eikö tähän ole oikeasti mitään keinoa. Minkälaisen viestin tämä päätös lähettää häirikköoppilaille ja muille ihmisille. ”

Kuinka lakia tulkitaan? Tai tulkittiin?

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen 36 b § (13.6.2003/477): Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.

”Käytännön tasolla oppilasta ei voida lain mukaisesti poistaa luokkahuoneesta tai ruokalasta tai koulun alueelta ilman valvontaa. Eli lain mukaan oppilaalle tulee olla järjestettynä henkilökohtainen ja opetushenkilökunnan suorittama valvonta koko koulupäivän ajan (ei keittäjä tai koulunkäyntiavustaja). ”

Opettajaliitoilta painetta lainsäätäjille

Nyt kaivataan selviä pelisääntöjä koulun kurinpitokäytänteiden toteuttamisesta. Pääkaupunkiseudulla tehtiin viime vuonna lähes 2000 ilmoitusta vaara- ja uhkatilanteista koulussa. Sama tilanne on lisääntymään päin myös muualla Suomessa. Opettajat saavat kokea myös solvaavaa käytöstä aivan liian usein.

– Opetushallituksen on laadittava kaikille selvät säännöt sekä ohjeet tilanteisiin joissa ajaudutaan provosoivaan tai hyökkävään käytökseen. Niin opettajien kuin oppilaidenkin tulee olla tietoisia sallittujen ja turvallisten voimakeinojen käytöstä oppilaan rauhoittamiseen. Oikeudenmukainen kohtelu puolin ja toisin selkeyttäisi koulun ja kodin roolit”

Mikä on vanhempien rooli?

”Vanhempien tulisi näyttää lapsille esimerkkiä kunnioittamalla opettajaa. Varmasti löytyy tilanteita, joissa vanhempien on syytä kritisoida opettajaa, mutta se tehdään opettajan/rehtorin kanssa kahden kesken ei lasten kuullen. Lisäksi vanhempien opettajaan kohdistuva vastustus lasten kuullen ei ole asiallista. Se hoidetaan, kun lapsi ei ole paikalla.”  Oppilaiden (ja vanhempien) röyhkeys on kasvanut vuosien varrella.

– Kodeissa pitää opettaa käytösnormit ja vaatia myös velvollisuuksia, ei vain antaa oikeuksia, se on selvä, kasvatustieteiden emeritusprofessori Kari Uusikylä kommentoi.

– Yleinen oppilaiden röyhkeys ja tällaisista niin sanotuista omista oikeuksista kiinnipitäminen on lisääntynyt.

Kuuntele myös YleArenan Kuka vie koulurauhan? Nykykouluissa riehuvat sekä oppilaat että vanhemmat. Missä vika? Unohtuiko, että koulu on oppimista varten. Koko luokka on äimänä, kun vanhemmat vaativat koululta parempaa palvelua ja lisäksi parempia numeroita omille lapsilleen. Se ei tule mieleenkään, että koulussa pitäisi ottaa huomioon koko luokka. Heti-mulle-kaikki -tyyliset oppilaat eivät osaa toimia ryhmässä. Väkivaltaiset raivarit pelottavat oppilaiden lisäksi myös opettajia. Mutta mitä voi odottaa lapselta, kun murrosikään jämähtäneet vanhemmat rähjäävät mallina.