Tehdään yhdessä alueen oma verkkolehti

Tervetuloa talkoilemaan, jotta saamme jaloilleen yhteisöllisen Paulaharjussa-verkkolehden lauantaina 26.5.2012 klo 9-21.

Paikalla EU-hankkeen myötä kaksi ohjaavaa luotsia ja ruokaa. Paikalle tarvitaan kymmenen yli 15-vuotiasta aikuista toteuttamaan talkoot.

Tervetuloa vanhemmat, huoltajat, opettajat, kasvattajat alueelta sekä kiinnostuneet kauempaakin. Myös etäosallistuminen omalta koneelta on mahdollista.

EU-rahoitteinen Tietotaitotalkoot-hanke kustantaa kymmenelle osallistujalle ruoan, kaksi ohjaajaa ja työskentely-ympäristön. Paulaharjun vanhempaintoimikunta pääsi mukaan viimeisimpänä toimijana Suomessa, sillä hanke päättyy toukokuussa.

Talkoolaiset voivat ottaa omia laitteita mukaan, vaikka koululla onkin työkaluja valmiina. Talkoolaisilta ei vaadita viestinnällisiä erityistaitoa vaan tahtoa tehdä talkoot yhdessä.

Talkoolauantain teesit ovat: 1) Tehdään/syödään yhdessä 2) Jokainen osaa jotain 3) Arvostetaan toisten ideoita ja tekoja 4) Luotsi neuvoo ja opastaa 4) Tehdään konkreettista valmiiksi

 

Talkoolauantain 26.5. alustava aikataulu

klo 9-11 aamukahvit, esittelyt ja verkkolehden ideointi

klo 11-13 tiimiytyminen, pelisäännöt, roolit ja ruoan hankinta

klo 13-15 ruoan laitto ja sisällön tuotanto/editointi

klo 15-17 juttujen editointi ja siirto julkaistavaksi

klo 17-19 välineistön/osaamisen hyödyntäminen: video, taitto, julkaisu

klo 19-21 verkkolehden loppuunsaattaminen sekä prosessin läpikäynti

Yhteydenotot Vesa Ilola, 050 4060 412, vesa.ilola@gmail.com