Toiminnallinen vanhempainilta

Paulaharjussa oli toiminnallinen vanhempainilta torstaina 11.9. klo 18-20 Aluksi vanhemmat olivat omassa luokassa (non 40 min) ja sitten jalkaudutaan eri teema- ja toimintapisteille oman kiinnostuksen mukaisesti. Vapaamuotoisen ohjelman tavoitteena oli tarjota mahdollisuus tutustua toisiin vanhempiin ja opettajiin.

Teemallisia pisteitä olivat:
– Wilma-piste, tietokoneet käytävillä
– Asukastuvan ja Nuorisotalon esittelypiste aulassa
– Oppilashuoltoasiat neukkarissa (mentori, psykologi, kuraattori)
– KiVa (Kiusaamisen vastainen)
– Verso (vertaissopiminen)
– Lukuinto, lukudiplomi ja lukukuu kirjaston ylätila
– Vanhempaintoimikunta ja leirikoululaisten myyntipiste kahviossa

Luokissa käsitellyt teemat olivat melko yleistä kertausta vaatetuksesta sekä käyttäytymisestä luokassa, välitunneilla ja ruokalassa. Eri luokka-asteilla painotettiin kotitöiden, kannustavuuden, kokeiden ja yhteisten pelisääntöjen osuutta.

Jatkossa luontevuutta lisäisi se että illassa olisivat mukana myös oppilaat. Osa pisteistä voisi olla vielä toiminnallisempia. Eli teemoja käsiteltäisiin tekemällä aiheeseen liittyvää yhdessä. Liikunnallisesti, ongelmanratkaisullisesti, käsillä tehden, toisia haastaen jopa leikkien. Esimerkiksi kerhokäyttöön hankittu Kin Ball kiinnosti sekä vanhempia, opettajia että oppilaita.

Koulussa on ollut ehkä aiempaa rauhattomampaa. Kähinää ja nahinaa on ollut hieman enemmän välitunneilla, ruokajonoissa ja osin luokissakin. Voisiko lomautuksilla ja säästövapailla olla jotain tekemistä asian kanssa?

Vanhempien osallistujamäärät olivat 1-2. luokilla yli puolet ja 3-6. luokissa alle puolet. Osassa jopa alle kolmannes. Tätä ilmiötä kannattaisi pohtia enemmänkin.

Lue lisää toiminnallisesta vanhempainillasta sekä kuvauksia kouluilta VuorenmäkiAuroran koulu, Ikaalinen, Ohessa on ohjeita vanhemmille mitä vanhempainillassa kannattaa ja ei kannata tehdä ;-D Lisäksi esimerkki siitä miten opettaja Kauhajoelta jäsensi oman luokkansa asioita.